Translate

Претражи овај блог

Укупно приказа странице

Истакнути пост

ИСТОК, ИСТОК. - 2008, ЗАВЕРА ЋУТАЊА, Мирољуб Милановић, стр. 26-28,

Белилски пут; залазак; фотографије ЗАВЕТИНА... Јул 2010. Исидора Секулић у антологијском огледу «Исток у приповеткама Иве Андрића...

ГДЕ ИЗЛАЗЕ ВАМПИРИ...

ГДЕ ИЗЛАЗЕ ВАМПИРИ...
На данашњи дан, пре 50 година јавност сазнала за археолошку сензацију; Пре него што ће постати планетарна вест, “Новости” дале велики значај открићу. ОНО што је нађено у Лепенском виру не само да далеко превазилази све оно што је у археолошком погледу пронађено у Југославији за ових 20 година, већ то иде у ред највећих европских и светских открића. На данашњи дан, пре пола века, ово је обзнанио легендарни директор Народног музеја Лазар Трифуновић, откривајући први пут резултате истраживања на градилишту хидроелектране на Дунаву, који ће потом као сензација одјекнути не само у домаћој јавности, већ и у научним круговима широм планете. О проналажењу насеља подигнутог 6.000 година пре нове ере, које “превазилази до сада најпознатије археолошке споменике људске цивилизације из тог периода”, већ сутрадан известиле су “Вечерње новости” у тексту “Ђердап мења историју света”. / ЛеЗ 0012464 М. Краљ | 16. август 2017. 12:45 |

понедељак, 29. јун 2009.

Критичари о Милановићу поводом Маслачка (1)ЛОГИКА САТИРИЧНОГ ЖАНРА

Један теоретичар литературе поделио је све књижевне ликове по начину њиховог обликовања на „пљоснате" и „обле». Да би се како ваља разумеле ове две слике морамо их превести на језик директног говора. „Пљоснати" би били ликови из само једне једине црте изведени, једноставни, сведени и оскудни у својим одредбама. „Обли" би били они помоћу више различитих црта сачињени, одредбама богатији и сложени.
Међутим, у овом разврставању има и једна озбиљна грешка. Кад за неке књижевне јунаке кажемо да су „пљоснати" то онда може бити неповољан суд вредности, али може бити и суд у вредносном погледу неутралан. Овај први сасвим је на месту само кад је реч о прозним творевинама без основног сатиричног усмерења. Проза која се превасходно од „пљоснатих" књижевних ликова састоји, а није сатирична, скромног је, или пак скоро никаквог уметничког домашаја. Међутим, у уметничким творевинама сатиричног жанра овакав начин обликовања не само што не умањује вредност дела о којем је реч него представља основно структурално обележје поменутог жанра.
Ова прегршт уводних теоријско-књижевних напомена неопходна је зато што ликови приповетке Мирољуба Милановића по свом склопу спадају међу «пљоснате", оне, дакле, из једне основне линије саздане, па би то могао бити повод за изрицање како неповољних тако и вредносно неутралних судова. Зато је од пресудног значаја за анализу Маслачка да се пре свега другог укаже на то у који жанр ова књижевна творевина спада. У том погледу, разуме се, нема никаквог двоумљења - реч је о сатири. Лик главног јунака Данета Костића грађен је помоћу само једног кључног обележја, али то у контексту сатиричног жанра није недостатак већ основни облик казивања примерен тој врсти литературе.
Ваља једнако тако имати на уму да у структурална обележја сатиричног начина обликовања спада и карикатурално увећавање основних црта књижевних ликова. Дане Костић није само нарцис који би да има све што пожели, он је то у мери која далеко превазилази фигуре што их из других прозних остварења знамо и у
којима по природи ствари карикатурални метод није главна одлика.
Жанровске разлике морају се имати у виду и кад анализујемо онај вредносни противстав између породице главне јунакиње Сунчице и лика самог Данета Костића. У прозним делима без основне сатиричне усмерености такав противстав био би онај познати уметнички јалови поступак црно-белог сликања књижевних јунака. У Маслачку то је, сходно правилима сатиричног жанра, један од начина да се изазове одговарајући, ако се тако може рећи, сатирични ефекат.
Међутим, у овој својој сатиричној приповеци Мирољуб Милановић није остао само на карикатуралном представљању једног нарцисоидног јунака и лика његовог обожаватеља и биографа. Приповетка има и једну особену, социјално-политичку раван. Она је - та приповетка -сатира и на такозвани социјалистички друштвени поредак, деценијама доминантан у овом делу света. Једно је наиме кад неко све хоће, а нешто друго кад све и може. Ово прво је једна специфично индивидуално-психолошка тема. Ово друго тема социјално-психолошке природе. Друг Дане је неко ко све може, а може зато што је у његовим рукама голема моћ једног локалног политичког функционера која са своје стране проистиче из одређеног политичког система у коме не постоје демократске институције.
И ову своју социјално-психолошку тему уметнички је обликовао Мирољуб Милановић помоћу сатири примереног карикатуралног метода. Друг Дане може да такорећи преко ноћи уреди да, свакој природној логици упркос, буде саграђена фабрика маслачка, па може чак и то да од свог возача начини академика.
Писац се, међутим, побринуо да чак и тој и толикој моћи постави неке границе. Све може друг Дане, али не може да задобије Сунчицину љубав и поштовање њене породице. И према једној добро погођеној мотивацијској логици управо то ће и сломити овог локалног моћника, који после Сунчициног самоубиства завршава у стању „тупе равнодушности".
Утолико ће поткрај приповетке зазвучати и једна трагична нота. Сунчица постаје симбол цвета маслачка који ће се спарушити у руци друга Данета, али спарушиће се, попут тог увелог цвета, и тај политички делатник, крај све своје силе и моћи.
Овако доследно градећи ликове и радњу приповетке према унутрашњој логици сатиричног жанра, Мирољуб Милановић обогатио је нашу сатиричку литературу једним уметничким остварењем које, верујемо, ниједан избирљивији састављач какве антологије ове књижевне врсте не би могао заобићи.


Никола Милошевић

Из Бескрајних албума српских „Заветина»

Квака , Свилен конац, Међу нама,ЦртаАМБЛЕМ,ДИЦА СЗ ,Другачија Србија ,Уметност дијагнозе ,Делта Заветина , Лоза рашљара ,Четвртак,Стооке новине ,ЈАВНОСТ ,ИЗВОДИ ,БАЛКАН,ЦВИКЕР , Вечити календар,Турбан ,Заставица ,Оличење немогућег ,Цариградским друмом,Брест,,Дибидус , ШОДЕР,Паукова мрежа,УЕРКА 1 ,Ђавољакапија,ВРТИБОГ,МАГАЗА Заветина,МАСКЕ, Између митарења чудовишта и уметности будућности , Cogito ,Универзална библиотека,Балкански синдром ,ТРЕЋА СРПСКА РЕНЕСАНСАПисци са добром адресом ,Дукат,Наши поседи,Врата Звижда, Архипелаг БЕЛАТУКАДРУЗ ,АЛМАНАХ ,КРЊА историја ,Балкански шпијуни ,БУЏЕТ,Кругови САЗВЕЖЂА З,Бездана уметност ,Ластавичји ибришим,Администрација НЕЧИСТЕ КРВИ ,ОЧЕ НАШ... ,Бела и шарена Србија ,Запис , Тзв. Академија ФЕНИКС,BALKAN ORIENT PRESS+,ПРЕЛЕГАТ.Савет за визије , УЗДУЖ И ПОПРЕКО,АФРОДИЗИЈАК, Фонд „ЗАВЕТИНА“...,САЛАШ СЕВЕРАЦА.Знак препознавања,АЛАЈБЕГОВА С(А)ЛАМА ,Посебна породична заветина,РЕНЕСАНСА,КОМПАС , ,ВРЗИНО КОЛО,ПЕСМЕ ИЗ РОМАНА ,Себични музеј ,МАЈМУНСКА ЗАВЕРА ,Музеј српских ренесансних духова,МОБАРОВ , ,Ново Друштво "СУЗ",Библиотека ВЕЛИКИХ ПРЕТЕЧА ,Библиотека ЗАВЕТИНЕ(1),Библиотека ЗАВЕТИНЕ (2),Библиотека COGITO Библиотека ПРЕТЕК 1,Библиотека ПЕЛАЗГИОНБиблиотека ЗАТИМ, ПРЕМА СВЕТЛОСТИБиблиотека: Из заоставштине,КОГИТОКЛУБ,Библиотека Дефтердарова капија,Библиотека АМБЛЕМ ТАЈНОГ ПИСМА СВЕТА,Архив у оснивању, 2ТАЛОГ,Библиотека СЕНКА ЧИПКЕ , (У огледалу) Библиотека "Мадоне Одјека",Библиотека ВЛАШКА ГОЗБА ,ПРВА СРПСКА РЕНЕСАНСА | "Сузовци", лист, (покренут у) пролеће 2007. Контакт ,Северци , Мирослав Лукић - YouTube Канал ЗАВЕТИНЕ,Библиотека БЕЛА ТУКАДРУЗ